American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

สมัครบัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส®

*รายได้ขั้นต่ำต่อปี 1,200,000 บาท
* ค่าธรรมเนียมบัตรฯรายปี 35,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก